» Татуировканын мааниси » Татуировка дизайны

Татуировка дизайны

Мазмуну:

Жынысына карабай, ич кийимдерди сүрөт чеберчилигин билүүчүлөрдүн арасында оюм -чийимдер менен татуировкалар көп кездешет. Татуировканын бул түрү дененин сүрөт тартуу иерархиясында өз ордун тапты жана татыктуу түрдө өзүнө жүктөлгөн функцияларды аткарат, эстетикалык жактан да, философиялык жактан да.

Бул макалада биз эң популярдуу кийилүүчү үлгүлөрдүн маанисин, ошондой эле интерпретациянын үлгү колдонулган жерге көз карандылыгын ачып берүүгө аракет кылабыз.

Тату үлгүлөрүнүн мааниси жана түрлөрү

Бул сүрөттүн оригиналдуулугуна байланыштуу, бул түрдөгү татуировкалар башкаларга суктанышат. Мастер колдонгон бай түстөр, тармалдар жана адаттан тыш формалар укмуштуудай сулуулукка ээ жана маанилүү эстетикалык ролду ойнойт.

Белгилүү бир жасалгадагы семантикалык кабарга келсек, көбүнчө андагы майда деталдардан көз каранды. Бул учурда, шедеврдин көптөгөн компоненттеринин бирөөсү чечмелөөнү түп тамырынан бери өзгөртүп, философиялык билдирүүнү так адамга сүрөттөлгөн формаларга киргизе алат.

Татуировканы үлгү стилинде жасоо сыяктуу маанилүү кадамга барардан мурун, оюм -чийменин мааниси жана алардын түрлөрү көз каранды болгон көптөгөн компоненттерди түшүнүшүңүз керек.

Селтик үлгүсү

Учурда чеберлер иштеп жаткан негизги эскиздердин бири кара фондо ак сызыктардын чырмалышуу түрүндө жасалат. Көбүнчө чексиздик чексиз сүрөттөлөт, бирок диний подтекст маанилүү ролду ойнойт. символдордо жашырылган.

Полинезия үлгүсү

Ал, адатта, кара жумуш стилинде жасалат жана өзү алып жүргөн семантикалык жүктү эң кичинекей компоненттерге бөлүү керек.

Хохлома үлгүлөрү

Бул жерде алар ар кандай түстөрдө жасалат жана орус тамыры менен орнаментке ылайыктуу болгондуктан, алар көбүнчө жаныбарлар, мөмөлөр жана башка табигый кооздуктар менен сүрөттөлөт.

Tribal

Булар кандайдыр бир сырды жана ар кандай маанини камтыган үлгүлөр, анткени алар индиялык уруулардан келишкен. Органикалык стилде жасалган татуировкалар адам менен табияттын ортосундагы байланышты, анын кандайдыр бир жашоого жана планетага болгон сүйүүсүн байланыштырат.

Тату үлгүлөрүнүн жайгашуусу

  • ийин;
  • билек;
  • жең;
  • көчүрмөсүн;
  • моюн;
  • алакан, колдор, манжалар;
  • билек;
  • көкүрөк.

Денедеги татуировкалардын сүрөттөрү

Колго татуировкалардын сүрөтү

Буттардагы татуировкалардын сүрөттөрү

Башындагы татуировкалардын сүрөттөрү