» Ystyron tatŵ » Dyluniadau tatŵ

Dyluniadau tatŵ

Cynnwys:

Waeth beth fo'u rhyw, ymhlith connoisseurs o'r grefft o baentio dillad isaf, mae tatŵs â phatrymau yn aml yn dod ar eu traws. Mae'r math hwn o datŵ wedi canfod ei gilfach ei hun yn hierarchaeth llunio'r corff a chydag urddas yn cyflawni'r swyddogaethau a roddir iddo, yn esthetig yn unig ac yn athronyddol yn unig.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn ceisio datgelu ystyr y patrymau gwisgadwy mwyaf poblogaidd, yn ogystal â dibyniaeth y dehongliad ar y man lle mae'r patrwm yn cael ei gymhwyso.

Ystyr a mathau o batrymau tatŵ

Diolch i wreiddioldeb y llun hwn, mae tatŵs o'r math hwn yn cael eu hedmygu gan eraill. Mae'r lliwiau cyfoethog, y cyrlau a'r siapiau anarferol a ddefnyddir gan y meistr yn cario harddwch anghyffredin ac yn chwarae rhan esthetig bwysig.

O ran neges semantig addurn benodol, yn aml mae llawer yn dibynnu ar y manylion lleiaf sy'n bresennol arni. Yn yr achos hwn, dim ond un o lawer o gydrannau campwaith all newid y dehongliad yn radical a chynnwys yr union neges athronyddol yn y ffurfiau a ddarlunnir ar berson.

Cyn cymryd cam mor bwysig â chymhwyso tatŵ yn null patrwm, mae angen deall llawer o'r cydrannau y mae ystyr yr addurn a'u mathau yn dibynnu arnynt.

Patrwm Celtaidd

Gwneir un o'r prif frasluniau, y mae'r meistri yn gweithio gyda nhw ar hyn o bryd, ar ffurf plethu llinellau gwyn ar gefndir du. Yn amlaf, mae'r lluniad yn personoli anfeidredd, ond mae'r is-destun crefyddol yn chwarae rhan bwysig, sydd. wedi'i guddio yn y symbolau.

Patrwm polynesaidd

Fe'i gwneir fel arfer yn yr arddull gwaith du a rhaid dadosod y llwyth semantig y mae'n ei gario ynddo'i hun i'r cydrannau lleiaf.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau llythrennau tatŵ ar gyfer cariadon

Patrymau Khokhloma

Yma fe'u gwneir mewn lliwiau amrywiol ac, fel sy'n gweddu i addurn â gwreiddiau Rwsiaidd, maent yn aml yn cael eu darlunio gydag anifeiliaid, aeron a harddwch naturiol eraill.

Tribal

Mae'r rhain yn batrymau sy'n cario dirgelwch penodol ac amrywiaeth o ystyron, gan eu bod yn dod o lwythau Indiaidd. Mae tatŵs wedi'u gwneud yn null organig, yn cysylltu'r cysylltiad rhwng dyn a natur, ei gariad at unrhyw fywyd a'r blaned gyfan.

Lleoliad patrymau tatŵ

  • ysgwydd
  • braich;
  • llawes;
  • yn ôl
  • gwddf;
  • palmwydd, dwylo, bysedd;
  • arddwrn;
  • y frest.

Llun o batrymau tatŵ ar y corff

Llun o ddyluniadau tatŵ ar ddwylo

Llun o ddyluniadau tatŵ ar y coesau

Llun o ddyluniadau tatŵ ar y pen

4.6/5 - (10 pleidlais)