» Ystyron tatŵ » Tatŵ cacwn

Tatŵ cacwn

Cynnwys:

Mae cacwn yn perthyn i deulu'r gwenyn. Ei swyddogaeth yw peillio planhigion yn ystod y cyfnod blodeuo. Yn ei ymddygiad, mae'n debyg i wenynen. Dim ond o ran ymddangosiad a maint y gwahaniaeth. Mae'r pryfyn yn hedfan yn fesur, yn ddi-briod, sy'n ei wahaniaethu oddi wrth wenynen neu wenyn meirch. Derbynnir yn gyffredinol mai tatŵ gwrywaidd yn unig yw'r gacwn oherwydd ei faint mawr a'i arafwch.

Ystyr tatŵ y gacwn

Yn ôl perchnogion tatŵ, y gacynen yw'r cymeriad mwyaf positif ymhlith yr holl bryfed. Ystyr tatŵ cacwn yw hunanhyder a hunanhyder, wrth ddefnyddio dulliau gonest o frwydro. Nid yw person sydd â thatŵ o'r fath byth yn taflu geiriau i'r gwynt, yn gwneud pob penderfyniad yn fwriadol ac yn ofalus. Gallwch chi fod yn sicr na fydd person o'r fath yn trywanu yn y cefn, mae'n rhaid i chi droi o gwmpas.

Mae'r tatŵ yn edrych yn ffasiynol iawn o ran lliw. Gallwch ddarlunio un pryfyn neu greu cyfansoddiad cyfan. Defnyddir delweddau o flodau yn aml fel arddangosiad o gynefin y pryfyn a'i arwyddocâd ym myd natur.

Safleoedd tatŵ cacwn

Mae cacwn bach wedi'i leoli'n gyfleus uwchben yr asgwrn ar y goes, neu ar yr arddwrn. Rhoddir cyfansoddiadau mwy ar y ysgwydd neu'r llafn ysgwydd. Er gwaethaf anferthwch y pryf, mae menywod yn aml yn ei ddewis ar gyfer tatŵ.

Llun o datŵ cacwn ar ei goes

Llun o datŵ cacwn wrth law

Llun o datŵ cacwn ar y corff

Llun o datŵ cacwn ar ei ben