» Erthyglau » Tatŵ Henna?

Tatŵ Henna?

Mae tatŵ henna yn addurn corff di-boen, yn debyg iawn i datŵ, ond nid yw'n cael ei wneud trwy roi paent o dan y croen gyda nodwydd, ond trwy roi lliw - henna - ar y croen. Os ydych chi'n caru tat, ond yn ofni nodwyddau neu ddim ond eisiau rhoi cynnig ar sut y bydd y tatŵ yn edrych arnoch chi, mae'r dull henna yn gyfle unigryw i gael hwyl. Mae hyn oherwydd "Tatŵ dros dro", un o'r ychydig sydd ar gael yn gyffredinol. Mae Henna wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd mewn gweithredoedd defodol i addurno menywod. Heddiw mae'n weithgaredd poblogaidd iawn, er enghraifft, ar wyliau ger y môr.

Mae Henna yn blanhigyn blodeuol 2-6 metr o uchder sy'n frodorol i ranbarthau trofannol ac isdrofannol Affrica, De Asia a Gogledd Oceania. Trwy sychu a malu dail y planhigyn hwn, rydyn ni'n cael powdr sy'n cael ei ddefnyddio i liwio meinweoedd, gwallt, ewinedd ac, wrth gwrs, croen. Mae lliwiau Henna yn wahanol, felly hefyd eu defnyddiau. Nid yw du yn lliw cwbl naturiol, felly gall cymaint o bobl ddatblygu brechau ac adweithiau alergaidd (hyd yn oed llosgiadau ar y corff). Defnyddir coch a brown, fel du, ar gyfer paentio ar y croen. Defnyddir powdr llysieuol ar gyfer lliwio gwallt.

Gall Henna bara hyd at dair wythnos ar eich croen yn y siâp y gwnaethoch chi ei greu. Yn ddiweddarach, gall y paent redeg neu wisgo i ffwrdd. Mae hyd yr arhosiad hefyd yn dibynnu ar bigmentiad eich croen.

Rhowch sylw i ansawdd yr henna cymhwysol! Heddiw, mae gan lawer o bobl alergedd i wahanol berlysiau a metelau, ac mae'n anodd dychmygu cyfansoddiad henna ar ôl ei holi. Mae'r corff yn dechrau ymateb i'r lliw cymhwysol ac yn dechrau ymladd yn ei erbyn, felly efallai y bydd creithiau hyll yn y pen draw. Dyna pam nad ydw i'n argymell henna i unrhyw un, oherwydd nid ydych chi'n gwybod beth sy'n gymysg â'r cyw iâr hwn yn y ffwl gwyliau a nid yw achosion sy'n gorffen mewn llosgiadau a phythefnos yn y gwely â thwymyn yn anghyffredin ac felly dim ond oherwydd yr awydd i "roi cynnig ar" datŵ y gall y gwyliau droi yn yr ysbyty.

Mwy ar y pwnc:  Beth yw polka sbwriel?
4.8/5 - (5 pleidlais)