» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 30 tatŵ wedi'u hysbrydoli gan dywysog bach Saint-Exupery

30 tatŵ wedi'u hysbrydoli gan dywysog bach Saint-Exupery

Cynnwys:

Pwy yn ein plith erioed wedi darllen Y Tywysog bach Antoine de Saint-Exupery? Dyma un o'r llyfrau a ddarllenwyd fwyaf eang a ysgrifennwyd yn yr ugeinfed ganrif, ac nid yw'n syndod. Mewn gwirionedd, mae'r llyfr hwn yn edrych fel stori dylwyth teg i blant gyda dyfrlliwiau lliwgar ac ysgrifennu syml, ond mewn gwirionedd mae'n cyffwrdd â phynciau pwysig iawn fel ystyr bywyd, caru e cyfeillgarwch... Mae'n amlwg bod y campwaith hwn wedi cronni cefnogwyr dirifedi dros y blynyddoedd, ac mae llawer ohonyn nhw wedi penderfynu maldodi eu hunain Tatŵ bach wedi'i ysbrydoli gan dywysog... Mae llwyddiant y gwaith hwn hefyd yn amlwg o'r nifer enfawr o ieithoedd y cafodd ei gyfieithu iddynt, hyd yn oed Milanese, Neapolitan a Friulian!

Syniadau Tatŵs Little Prince

Tatŵs yn seiliedig ar y Tywysog Bach maent yn aml yn cymryd ymadroddion a dyfyniadau o'r cymeriadau y mae'r llyfr yn sôn amdanynt, tra ar adegau eraill mae'r lluniadau dyfrlliw gan Saint-Exupery ei hun mor enwog â'r stori ei hun am eu harddull. naïf mae'n syml.

Mae'r stori'n adrodd am beilot awyren a ddamwain yn Anialwch y Sahara ac sy'n cwrdd â phlentyn. Daw'r ddau yn ffrindiau ac mae'r plentyn yn dweud wrtho mai ef yw tywysog yr asteroid B612 gyda 3 llosgfynydd (mae un ohonynt yn anactif), y mae'n byw arno, a rhosyn ofer a gafaelgar bach y mae'n poeni amdano ac yn ei garu yn fawr iawn. Mae'r tywysog bach yn teithio o blaned i blaned, gan gwrdd â chymeriadau rhyfedd iawn, iawn, pob un yn alegori, yn ystrydeb o'r gymdeithas fodern. Os rhywbeth, syniad y Tywysog Bach yw bod oedolion yn bobl freaky.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs crëyr rhyfeddol - syniadau ac ystyr

Fodd bynnag, un o'r cyfarfodydd mwyaf diddorol yw llwynog bod y tywysog bach yn cwrdd ar y ddaear. Mae'r llwynog yn gofyn i'r Tywysog Bach ei ddofi, ac maen nhw'n trafod ystyr y cais hwn yn fanwl, gan siarad amdano mewn gwirionedd bondiau cyfeillgarwch a chariadsy'n ein gwneud ni'n unigryw ac yn unigryw i eraill.

Rhai o'r ymadroddion a ddefnyddir amlaf ar gyfer i tatŵs wedi'u cysegru i'r tywysog bach fe'u cymerir o'r ddeialog gyda'r Llwynog. Er enghraifft:

"Byddwch chi'n unigryw i mi yn y byd hwn, a byddaf yn unigryw i chi yn y byd hwn."

Ond yr ymadrodd enwocaf mewn hanes, ymadrodd a ddaeth â phawb gyda nhw yn raddol ar ôl darllen y llyfr hwn:

 Dim ond gyda'ch calon y gallwch chi weld yn glir. Mae'r prif beth yn anweledig i'r llygaid. "

4.7/5 - (13 pleidlais)