Seba

Seba

Bu sembol Mısır sanatında yıldızları temsil etmek için kullanılmıştır. Mısırlılar yıldızları ve takımyıldızları iyi biliyorlardı. Bu sembolü genellikle tapınakları ve mezarların içini süslemek için kullandılar.
Mısırlılar, yıldızların Duat'ta da yaşadığına, Duat'ın yeraltı dünyası veya ölüler diyarı olduğuna ve her gece Güneş'e eşlik etmek için oraya indiklerine inanıyorlardı. Bir daire içindeki bir yıldızın sembolü, yeraltı dünyasını temsil etmenin bir yoluydu.