» dövme anlamları » Ay dövmesinin anlamı

Ay dövmesinin anlamı

İçindekiler:

Ay sembolizminin gelişimi, esas olarak, ebb ve akış üzerindeki büyülü etkisinin yanı sıra, ayın evreleri ile bir kadının fizyolojik gelişim döngüleri arasındaki gizemli bağlantıdan etkilenmiştir, bu nedenle ay daha sık görülür. feminenliği sembolize eder.

Farklı kültürler ve milletler oybirliğiyle ayı kadınsı ilkenin bir sembolü olarak seçti ve tanrıçaları için sabit bir nitelik olarak sundu, örnekler İştar, Artemis, Hathor, Diana, Anahit, Hekate ve Selena'dır.

Eski Mısır'da ay, eğlence ve neşe tanrıçası Bast'ı ve daha sonra tanrıça İsis ve diğer kedi tanrıçalarıyla kişileştirdi.

Çin mitolojisi de kadınsı ilkeyi ay ile ilişkilendirdi ve Yin sembolüne işaret etti. Eski Çin şiirindeki genç hilal, kadın güzelliğini temsil ediyordu. Güney Amerika sakinleri, ayı en önemli tanrı ve yüce hükümdar olarak görüyorlardı.

Batı Avrupalıların hanedanlık armalarında, hilal, Mesih'in beşiği, Kutsal Komünyon kadehi veya kötülüğün görüntüsü - yılan ile ilişkilendirildi. Roma efsaneleri, hilal ayının, altındaki her şey üzerinde ayın korunmasını sembolize ettiğini söylüyor.

Eski Kelt halkları ölümsüzlüğün sembolü olarak sırtları birbirine dönük iki hilal tasvir etmiştir. Ve sadece Japonya'da ay, erkek tanrı Susanovo'nun kişileşmesiydi.

Ay dövmesi ne anlama geliyor?

Ay dövmeleri gösterir gizem ve gizemli romantizm... Vücuttaki böyle bir desen sihir anlamına gelir, geceyi, tasavvufu ve deliliği sembolize eder. Bir dövmedeki ay şu anlama gelebilir:

  1. Batıl inanç: Ayın bulutların arkasına çizilmesi, diğer dünyanın bir kişi üzerindeki mistik etkisini karakterize eder.
  2. Astroloji: Ayın görüntüsü, annenin çocuğuna sıcaklık, ışık ve özen yayan sevgisini sembolize eder.
  3. Ayın vahşi hayvanlarla görüntüsü: aralarında kurtlar olabilir, Baykuşlar, ana yoldaş olarak kabul edilen panterler veya ortak kedi cadı.

Ay dövmesi nerede doldurulur

Antik mitolojiye göre, dekorasyona ek olarak, ay ile kurgusal bir çizimin gövdesindeki görüntü ve sahibinin gece yaşam tarzına ve gizem ve tasavvuf sevgisine olan eğiliminin gösterilmesi, arkasında hiçbir şey taşımaz.

Temel olarak, ay desenli bir dövme küçüktür ve kesinlikle herhangi bir yere yerleştirilebilir. Çoğu zaman, ay dövmeleri başın arkasına, sırtına, kollarına (omuzlara) uygulanır.

Görüntü çeşitli tasarımlarda olabilir: Kelt çizimleri, grafik stili veya çizgi film görüntüsü.

Vücuttaki ay dövmesinin fotoğrafı

Ellerinde Luna Baba'nın fotoğrafı