» sembolizm » Çince Semboller » İki Sütun

İki Sütun

İki Sütun

Her Mason locasında iki sütun Boaz ve Yakhin sütunları Kudüs'teki ilk tapınak olan Süleyman Mabedi'nin önünde durdu. Yachin Sütunu, Yaşlı Muhafız'ın önünde durur ve “Rab'bi ifade eder”, Genç Muhafız Sütunu Boaz ise gücü temsil eder.