Svitovita

svitovit_b-1

Iyo amulet muchimiro cheSvitovit yaigara yakapfekwa nevakadzi vane pamuviri. Svitovit munyaya iyi yaiva guarantor kuti mwana ari mudumbu raamai aizodzivirirwa kubva kumarudzi ose ekunze kwemasimba erima. Zvisinei, munhu haafaniri kufunga kuti Svitovit chiratidzo chechikadzi. Inogona kupfekwa nevarume varwi uye vana-vakomana. Chiratidzo chepasi rose chesimba rinobatanidza humwari nevepanyika. Uyu ndiwo mufananidzo wehana - musimboti wepasirese, uri mune mumwe nemumwe wedu uye watinoumba nezviito zvedu.

Iva wekutanga kuyera