Rubezhnik

rubejnik_b

Muchiitiko chezuva nezuva, Rubezhnik yakashandiswa chete mune imwe nyaya - yakashandiswa kumasuo ezvidhori, temberi uye temberi. Nokudaro, vaprista vaicherekedza muganhu pakati pezvinyorwa zvenyika noMutemo womudzimu, uyo unotonga mukurusa mukati menzvimbo tsvene. Rubezhnik haina kumboshandiswa mune zvipfeko kana kupenda kweimba. Zvingangodaro kuti inogona kushandiswa kune zvinhu zvehupirisita kuti uvandudze zvimwe zvinhu zvezvinoyera zvekunamata.

Iva wekutanga kuyera