Zviratidzo zvemashiripiti

1. Ndezvipi zviratidzo zvemidzimu?

Zviratidzo zvemashiripiti zviratidzo zvine chokuita nenyika yenyeredzi, nyika yemidzimu, zvisikwa zvisingaoneki, uye tsika dzemashiripiti. Izvo zvakafanana ne esotericism. Izvi zviratidzo zvinowanzova zvinhu zvetsika kana mazamu anodzivirira kubva kune mamwe masimba.

2. Zviratidzo zvemidzimu zvinoratidzika sei?

Pentagram

Pentagram, kunobva: Pixabay

Polygon yenguva dzose muchimiro chenyeredzi ine nhongonya shanu. Zvichida yakaonekwa kuMesopotamia muna 3000 BC. E., Yakagadzirwa nemitsetse inomonerana. Pakati pepentagram inoumba pentagon yenguva dzose. Dzimwe nguva inonzi nyeredzi yePythagoras. Pentagram zvakaonekwa zvisirizvo sechiratidzo chezvakaipa uye Satani. Yakabva kare uye yakatanga kupendwa muBhabhironi pamagaba ezvokudya kuitira kuti irege kushata. VaKristu vepakutanga vaiiona sechiratidzo chevanga raKristu. Yaionekwa sechiratidzo chepfungwa shanu dzevanhu.

Trident

Trident, kunobva: Pixabay

Mucherechedzo unowanikwa muzvitendero zvakawanda. MuGirisi yekare, aive hunhu hwaPoseidon (muRoma - Neptune), iyo, nekuda kwe katatu akasika zvitubu, akakonzera madutu. Kunewo chiratidzo chinowanikwa muchitendero cheTao, chinoshandiswa kukumbira vamwari, midzimu, ichi ndicho chakavanzika cheUtatu.

Pacif

Pacific, kunobva: Wikimedia Commons

Chiratidzo chesangano repacifist, ndiko kuti, sangano rinoshora hondo uye kurwira rugare rwenyika. Yakagadzirwa nemugadziri Gerald Holt achishandisa arufabheti yakashandiswa neNavy - yakagadzira mavara N uye D pavhiri kufananidzira kurwisa zvombo zvenyukireya. Pacific inonzi ine hunhu hwemashiripiti, rimwe zita rayo, maererano nevamwe, Muchinjikwa waNero. Yaifanirwa kuva chiratidzo chekutambudzwa, kuwa kwevaKristu. Zvichida zvinobva kuna Nero, uyo akarovera Mupostori Petro pamuchinjikwa. A.S. LaVley, muvambi weChechi yaSatani, akashandisa chiratidzo ichi pamberi pevatema uye mhirizhonga muSan Francisco, saka zvaifungidzirwa kuti pacifist yaiva chiratidzo chaSatani, akaipa.

Heptagram

Heptagram, kunobva: Wikimedia Commons

Nyeredzi ine zvibodzwa zvinomwe. Mamwe mazita ayo ndiEleven Stars kana Fairy Star. Mumasekete mazhinji echiKristu, rinoshandiswa sechiratidzo chokukwana kwaMwari, pamwe chete nokureva mazuva manomwe okusika. Inoshandiswa muchihedheni chemazuva ano uye uroyi, chiratidzo chine masimba emashiripiti.

Zuva Dema

Zuva dema, kunobva: Wikimedia Commons

Chiratidzo chine swastikas nhatu dzakarongwa muchimiro chezuva nepakati dema denderedzwa. Maoko e swastika anogadzira "mwaranzi" yezuva. Ichi chiratidzo che esoteric occult. Inotaridzika sepateni pauriri hweWewelsburg Castle. Nhasi rinoshandiswa neGermanic neo-pagan movement.

Nyeredzi yenyonganyonga

Chaos Star, Kwakabva: Wikimedia Commons

Kududzirwa sechiratidzo chemhirizhonga. Denderedzwa panobuda miseve misere. Akazviratidza mubasa raMichael Moorcock sechiratidzo chemikana isingagumi. Ichi chiratidzo chinoshandiswa nevadzidzi vechaos magic. Parizvino mutsika yepop zvinoreva zvakaipa uye kuparadzwa, zvakare inoonekwa sechiratidzo chasatani.

Mhete yeatlantis

Mhete yeAtlantis, kunobva: Wikimedia Commons

Yakawanikwa muzana remakore rechi19 muMupata weMadzimambo. Mifananidzo yakanyorwa pairi yaisafanira kuenderana nebudiriro yeEgipita, saka zvaifungidzirwa kuti yakabva kuAtlantis. Inosanganisira maitiro ejometri nenzira yemakona akavezwa nemakona maviri. Yakagadzirirwa kuchengetedza kubva kune simba rakaipa, inoenzanisa munda wesimba revanhu, saka inoonekwa sechiratidzo chemidzimu.

Urikuona: Occult Symbols

Diana naLucifer

Mwarikadzi wemwedzi ndiDiana uye nyeredzi yemangwanani Lucifer. Ivo...

Unicorn chiratidzo

Icho chiratidzo cherusununguko rwepabonde: rudo rwengochani, ...

Winged Disc

Chiratidzo chesimba remashiripiti (solar bhora, nyanga dzemakondohwe, ...

Ruoko Runenyanga

Ichi ndicho chiratidzo chevateveri veSatanism ...

Mbudzi Musoro

Icho chiratidzo cheMendes 'scapegoat mu ...

Satanic Triangle

Inogona kuva yehukuru hwakasiyana - yakapendwa pa ...

Cross of Confusion

Icho chiratidzo chekare chinodzikisira kukosha ...

Sigi Lucifera

Chisimbiso chaLucifer, anonziwo maSatanist ...