» Symbolism » Native American Symbols » Nyanga Dzvuku

Nyanga Dzvuku

Nyanga Dzvuku

Iyo Red Horn yakashandiswa zvakanyanya mutsika yeMississippi. Vavaki vezvikomo vaidavira kuti Runyanga Dzvuku aiva mumwe wevanakomana vashanu veMusiki wePasi, uyo Musiki akasika nemaoko ake uye akatumira kuNyika kuti aponese vanhu. Runyanga dzvuku raive gamba rakakura uye akatungamira mauto kurwisa vavengi vevanhu uye mashura makuru nemadhimoni kubva kuUnderworld kusanganisira. Nyoka huru и Horned Panther.... Ngano dzeRed Horn dzeHo-Chunk neWinnebago madzinza dzinosanganisira kushanya neTurtle neThunderbird, pamwe nekurwa nenhangemutange yehofori. Mufananidzo uri pamusoro unoratidza chiratidzo cheRed Horn, gamba guru reMississippi mythology, rinozivikanwa kuvaSioux se "Iye anopfeka misoro yevanhu semhete." Zita rake rinonakidza pakuti vanhu veMississippi vakagura misoro yevavengi vavo semukombe wekubudirira kwavo. Musoro wakagurwa unoratidza kugona kwake semurwi mukuru. Murwi Symbol inoratidza murume akatakura musoro wake. Chiito ichi chaive chikamu chetsika dzeMisissippi, uye misoro yevavengi yakatemwa yakaratidzwa pamadziva emapuranga e40 panguva yemitambo yavo. chunky .

Iva wekutanga kuyera