Thunderbird

Thunderbird

Apo kutinhira kwakanzwika, maIndia ekuAmerica akakuona sechiratidzo chehondo. Vaitenda kuti kubhururuka kwemapapiro eFirebird kwakakonzera kutinhira uye kusimudza mhepo.

Iva wekutanga kuyera