Hama

Hama

Hama dzinofananidzira vanhu vaviri vakasungwa pamwechete uye vakaita nzira yavo kuburikidza nehupenyu. Mutsara unobatanidza tsoka dzavo unomiririra kuenzana kwavo.

Iva wekutanga kuyera