Vanhu vagara vachida mamiriro ezvinhu anofadza. Mutsika dzechinyakare, magumo aya akaiswa kune zvemashiripiti zvinhu, mifananidzo, zviito uye zvitsinga. Hezvino zvimwe zvacho.

Talismans uye mazango ... VaIjipita vekare vakazvidzivirira kubva kurufu nemweya yakaipa nemadumwa nemazango. Izvi zvakanga zviri zvinhu zvitsvene zvainzi zvine simba remashiripiti.

Lucky horseshoe ... Tsika yekubatanidza mufaro nebhiza yakadzika midzi mutsika dzevaCelt, avo vakaturika bhiza rakadaro mudzimba dzavo kuti vadzinge magnomes emasango akaipa. Vaidavira kuti kana vaizoturikwa pamusuo, vaizounza mufaro uye utano kunhengo dzose dzemhuri.

Four leaf clover ... Chiratidzo chakakurumbira cherombo rakanaka - iyo ina-mashizha clover - inobva kuCeltic tsika. VaCelt vaidavira kuti inodzivirira pane zvakaipa. Four-leaf clover inowanikwa kamwe mumakopi gumi. Chero ani anoiwana anogona kuzviona seane rombo rakanaka.

Bamboo ... MuChina yekare, bamboo aitenda kuti anounza rombo rakanaka, saka akaiswa mudzimba. Kusvikira nhasi, bamboo miti inogona kuwanikwa mumisha yeChinese, iyo inonzi inokwanisa kuunza mufaro, rombo rakanaka uye kubudirira.

Kufara nzou ... Uyewo, vagari vomuIndia vanobatanidza mufaro nenzou nomuti wakasimudzwa. VaHindu vainamata mwari werombo ainzi Ganesha, aiva nomusoro wenzou. Sezvineiwo, hunde yakasimudzwa nzou chigadzirwa cheAmerica chakakweretwa kubva kuzvitendero zvechiHindu.

Wish ... Acorns chiratidzo chekufara, kubudirira uye simba muBritain. MaBritain mazhinji anotakura muouki wakaomeswa nawo.

Lucky Seven ... Ngano dzakawanda uye zvitendero zvinoenzanisa nhamba 7 nemukwanisi uye yakazara. Munzira, tinogona kuverenga kuti gore rinofadza rinouya makore ose e7. Nhamba yechinomwe inewo zvirevo zvakawanda zvokufananidzira muBhaibheri.

Rainbow ... Kana tambo ine mavara ichionekwa mudenga, tinosimudza misoro yedu toti, "Izvi ndezverombo rakanaka." Kushandiswa kwomuraraungu sechiratidzo chomufaro zvichida kunokonzerwa nokuti muBhaibheri unofananidzira sungano pakati paMwari nevanhu. Achibatsirwa nomuraraungu, Mwari akavimbisa kuti aisazovarangazve nemafashamo.

Penny rombo rakanaka ... Tora cent pane imwe nzvimbo umuudze kuti ane rombo rakanaka. Isu tiri, hongu, tichiseka, asi munyika dzekare simbi yaive inodhura uye yakasarudzika zvinhu. Yaidavirwa kuti inodzivirira pazvakaipa, uye simba rimwe chetero rainzi mari yesimbi yakagadzirwa nayo.

Ziso remuporofita ... Ziso reMuporofita ndeimwe yemaamulet ane mukurumbira anowanikwa muzvitendero zvakawanda zvepasirese. Inofananidzira kusvinurira kwepamusoro-soro uye kuchengetedzwa kwevanhu kubva kune zvakaipa. Iyi amulet yaishandiswa kare, uye ikozvino inoshandiswa neOrthodox Greeks. Chechi yeko inotendera zviri pamutemo kushandiswa kwemuzariro uyu.

Tsoka yaTsuro. VaCelt vekare vaitenda musimba rokudzinga uipi netsoka yetsuro. Sezvineiwo, tsika yokupfeka tsoka yetsuro yakapfuudzwa kuUnited States nevaranda vaibva kuAfrica vakasvika ikoko muzana remakore rechi19. =

Lucky katsi ... Kana isu tichitenda kuti katsi dema inounza rombo rakanaka, saka maJapan anotenda kuti mufananidzo wekati ine paw yakasimudzwa inounza rombo rakanaka. Zvakaoma kutaura kuti tsika iyi inobva kupi, asi zvidhori zvakadaro zvinogona kuwanikwa mudzimba dzeJapan, makambani nezvitoro.

Katsi ziso rekubudirira kwebhizinesi ... Kugona kuunza kubudirira kwebhizinesi, chicherwa chakafanana neziso rekati, chinotendwa kuvanhu veIndia. Iyi mineral yakagadzirirwa kuchengetedza kubva pakurasikirwa uye kuve nechokwadi chekugadzikana kwemari.

Zviratidzo zvemufaro, zvichishandiswa nanhasi, zvisinei nenguva, nzvimbo, uye tsika, zvinoenzanisa mufaro nekugamuchira zvakanaka kana kudzivirira kubva kune zvakaipa. Iyo yekupedzisira inoitika kakawanda, iyo inoratidza kuti kutya kwemasimba akaipa uye kuguma kusina kunaka kuchiri kwakasimba zvikuru.

Uri kudzokorora: Zviratidzo zveMufaro

Katsi yeJapan

Kuzivikanwa kwekatsi inoyevedza, sekushandurwa kwakashandurwa ...

Ziso rinoona-dzese

Ziso rinoona zvese, rinonyanya kuzivikanwa muPoland seziso ...

Nhamba 7

Maererano nengano uye zvitendero, nhamba inoyera yechinomwe ...

nzou

Ichi chiratidzo chemhuka chekufara, kubudirira muEurope uye ...

Amber

Amber - inosimudzira iyo aura, uye zvakare inoyera ...

Dolphins

MaDolphin anoonekwa sechiratidzo chekufara uye rombo rakanaka ...

Acorn

Lucky acorn chiratidzo - iyo acorn inoonekwa sechiratidzo ...

Huku uta (Wishbone)

Wishbone yave tsika yakajairika ku ...

Lark

Shiri iyi ndeimwe yezviratidzo zvekufara izvo iwe ...

Ladybug

Pazviratidzo zvese zverufaro, iyi ndiyo inonyanya kuzivikanwa ... asi ...