» Symbolism » Ruva Symbolism » Maruva emupata

Maruva emupata

Zviri Mukati:

 

Ruva remupata, kune vazhinji vedu ruva, yakabatana nechitubu chepamusoro... Tichifamba musango muna April naMay, tingatanga tasangana nemasumbu emamwe mashizha, tozoona minda michena yakaparadzana zvakaisvonaka pakati pemiti. Kana tikatarisa chiitiko ichi, tinonzwa kumwe kudzikama uye kufara mumweya yedu. Izvi zvine chekuita here nekufananidzira kweruva remupata?

Lily yemupata - mazita uye kutanga kutaurwa.

Maruva emupataKutaurwa kwekutanga kweruva remupata mumabhuku kunotangira pakupera kwemazana emakore XNUMX - XNUMX. Muti wacho wakabva wanzi ruva, cili Maruva emupatashanduro kubva muchiLatin. Zvinosuruvarisa, mumazuva iwayo zita iri raiwanzovhiringidzwa naro ruva jena, cili White Lily. Linnaeus akashandisa nguva yekutumbuka kwayo kugadzira zita resainzi remuti uyu, iro rakatipa zita rinozivikanwa nanhasi. Convallaria inogona... Chiratidzo chemaruva emupata chakafara zvikuru uye zvichienderana nenharaunda yenyika, kuburikidza neprism yatichatarisa nayo chitima chemaruva, zvinoreva zvingave zvakasiyana.

Lily yemupata muzviratidzo uye ngano.

Lily yemupata inozivikanwa pasi rose nekuda kwekushomeka kwechirimwa ichi kumamiriro ekugara. MuEurope medieval, ruva remupata raifungidzirwa chiratidzo chehuduku, mufaro uye kugara zvakanaka... Kufananidzira kwayo kunosanganisirawo Fr. nyaya yehukama hwevanhu... Sezvo ichi chiriwo chiratidzo kuchena uye kuzvininipisa yakawedzerwa kune bridal bouquets. Izvi zvaive zvakare nekuda kwekuti maruva emupata wemaruva aive machena, iyo chiratidzo chekuchena uye kusava nemhosva. Tsika iyi ichiri kuitwa nebudiriro huru mune dzimwe nzvimbo dzenyika. Kubva kuMiddle Ages kusvika kumakore anotevera ruva remupata rakanga rakaenzana neruzivo rwemishonga uye unyanzvi ndizvowo aiwanzoonekwa mumifananidzo yevanhu vanobatanidzwa nesayenzi, sechiratidzo chezivo.

Zvimwe pamusoro wenyaya:  Narcissus

Maruva emupata

Chimwe chinhu icho maruva emupata ndeche kunyarasaka vanotariswa maruva madiki uye murudo... Sezvineiwo, maruva omumupata anokoshawo pakuongorora nyeredzi. Vaitenda kuti vane mashiripiti uye vanounza rombo rakanaka, kunyanya kune avo vanozvarwa pasi pechiratidzo chegomarara.

Muchitendero chechiKristu, maruva emupata anewo nzvimbo inoremekedzwa, nokuti mavambo avo anotsanangurwa nengano mbiri. Kutanga, izvo maruva omumupata akagadzirwa nemisodzi yeMhandara Mariaiyo yaakakanda kure panguva yekurovererwa kwaJesu. Ngano yechipiri inotaura kuti maruva omumupata chaizvoizvo misodzi yaEvha, yaakabudisa pashure pokunge abuda muParadhiso. Maruva emupata amera kubva kune akawira pasi. Ngano mbiri idzi mbiri dzakabatanidzwa nechimiro chemaruva echirimwa ichi.

Zvinofadza chokwadi uye tsika dzakabatana neruva remupata.

Maruva emupataMaChina ekare aikoshesawo kukosha kweruva romumupata. Vakashandisa mudzi wayo nemishonga kurapa chirwere chemoyo. Ukuwo, muEurope yeMiddle Ages, ruva retii remumupata raishandiswa kurapa hosha yemwoyo, pfari, uye kurwadziwa kwose kwose. Lily yemupata yakararama mumishonga kusvikira nhasi uye inobudirira kushandiswa kune zvirwere zvataurwa pamusoro apa.

Pakati pezvishuvo zvinosanganiswa neruva iri, zvakakodzera kutaura kuti muFrance, pamberi peSvondo yekutanga munaMay, maruva emupata akaunganidzwa mumasango, kuitira kuti ruvara ruchena rwemaruva avo rwakashongedza mahwindo nemasuo edzimba. Ndizvozvo Lily yemupata inopembererwa muFrance musi waMay 1. uyezve unogona kuzvitenga mumugwagwa. Netsika, pazuva rino, nhengo dzemhuri dzinozviratidza nemaruva emaruva aya. Pedyo neFrance, nekuti muGermany, chitubu chakagamuchirwawo pamwe chete neruva remupata. Munguva yekutumbuka kwemiti iyi, mitambo yevanhu yakarongwa mumasango, panguva iyo maruva emaruva aya akakandwa mumoto, achipa chipo kuna Ostara, mwarikadzi weGermany wechirimo. Pakati pezvimwe zvekuda kuziva, zvakakodzera kutaura kuti kubvira 1982 ruva romupata Ruva renyika reFinland uye mufananidzo wake akatanga kushongedza madhenari gumi.

Iva wekutanga kuyera