Munhoroondo yose, zviratidzo zvembereko zvakashanda senzvimbo inodzoreredza uye inopa mubayiro kuvabereki vachauya. Parwendo rwega, Katherine Blackledge anoburitsa zvakavanzika zvavo zvinoshamisa uye nyaya dzechokwadi dziri shure kwavo ...

“Ndapota, ndapota, ndapota, ndapota, nditenderei ndive nomwana akagwinya, anofara,” ndakazevezera sezvandaiisa chinopiwa changu chokupedzisira chamaonde patsoka dzamwarikadzi mukuru wokubereka. Rakanga riri zuva rakanaka kwazvo mukutanga kwaGunyana 2008, ndakanga ndiine makore makumi mana uye ndisati ndava nepamuviri.

Ini ndaifanira kupora kubva kune imwe mwedzi gumi nemiviri yairwadza yekubva pamuviri, ndakakundikana kuedza IVF uye kuvhiyiwa kwevakadzi, asi apo shamwari yakati Malta senzvimbo yekuzororera, chandaigona kufunga ndechekuti: "Ndinogona kuenda kutembere dzakakurumbira dzekubereka uye kukumbira chero munhu. kunditendera kuti ndive amai."

Saka zvino ndaiva muTarxien, ndatoona zvidhori zvaamai mwarikadzi muValletta Museum uye ndakashanyira nzvimbo dzekare muHagar-Kim, Mnajdra neGgantia nemakamuri avo akakombama, akafanana nemimba.

Izvi zvivakwa zvitsvene ndizvo zvekare-kare pasi rose - zvakakura kupfuura mapiramidhi uye Stonehenge - uye zvakavakwa makore angangoita 4000 apfuura kukudza ndangariro dzevakadzi uye kukurudzira kubereka kwavo. Ndaifanira kutenda kuti mifananidzo yavo ine simba yekare yaigona kundibatsirawo.

Zvinoita sekunge zvakakodzera kuedza zvese kana iwe usingakwanise kubata uye kutakura mwana nguva isati yasvika. Ndagara ndakapfeka chesilver yakaita secrescent inecklace ine chekuita nekubereka uye humai; Ndave zvakare mutsigiri weacupuncture, reflexology uye mishonga yemakwenzi.

Muchirevo chechinyorwa chino, kuita rwendo rwega rwekuyemura zviratidzo zvakawanda zvekubereka sezvinobvira yaive nzira ine musoro. Ichi ndicho chikonzero, mwedzi minomwe yapfuura, pazuva raitonhora zvikuru uye rine chando raKukadzi, apo yakanga iri sarudzo yakachenjera kuti ndisvike kumba nokukurumidza sezvinobvira, ndakanyengetedza murume wangu kuti atore nzira kuitira kuti nditarise seela-na- yangu inotevera. gig.

Sheela-na-gigs zvimwe ndiyo inonyanya kuzivikanwa zviratidzo zvekubereka muEurope. Yakagadzirwa nematombo nevavezi vekare, zviumbwa zvechikadzi izvi zvinodadisa zvinobudisa nhengo dzavo dzakacheneruka dzinoshongedza machechi nenhare muBritain, kumadokero kweFrance uye kuchamhembe kweSpain. Vamwe vanosvetukira pasi; vamwe vakatambanudza makumbo avo kana kuaisa padivi pehudyu; vaviri vari muchimiro che mermaids.

Vakawanda vanotambanudzira kumashure kana kutenderera, vachitendeuka kuti vaone zviri nani pakati pemakumbo avo; vamwe vanotosimudza tsoka dzavo munzeve. Mazana ezvivezwa akabatanidzwa nekushayikwa kwakakwana kwenyadzi mukuratidza hukadzi hwavo.

Sheela-na-gig wandakashanyira zuva riya anemukurumbira nekuda kwenhengo dzesikarudzi dzakakura kupfuura hanzvadzi dzake dzese. Akazendamira pamadziro eChechi yeOxy muWiltshire, anomira akati twasu obva aita majenereta akananga kunhengo yake yesikarudzi yemukadzi inoshamisa, iyo inoratidzwa nenzira isingatarisirwi, ichitambanuka kubva pachidya kusvika kuchiziso.

Aya mabasa anoshamisa uye echokwadi eunyanzvi munzvimbo dzekunamatira nechiremera ave achizivikanwa zviratidzo zvekuzvara pa kwemazana emakore. Avo varikusvika vane mazambiringa akakwizwa kana kuti kukwizwa pashure pemazana emakore achiabata nemaoko anosimbisa.

Asi kunyangwe kutarisana nemeso kunofungidzirwa kuti kwakakwana kubatsira: tsika yakatenderedza sheela-mu-konzati kuSt Michael's Church muOxford inoda kuti varoora vese vatarise pamufananidzo pavanenge vachienda kumuchato. Ndakatadza kubata shila-at-concert yepaOxy church, ndakabva ndangomutarisa hangu ndokukumbira rubatsiro.

Kutya kunokonzerwa nekutyisidzira kwekushaya mbereko kunowanikwa pasi rose. Mukupindura kune izvi, budiriro yega yega munhoroondo yakagadzira zviratidzo zvekubereka kuve nechokwadi chehupenyu hwezvizvarwa zvinotevera. Vazhinji, sevanamwarikadzi veMalta, vanotarisa pachimiro chevakadzi vasina kupfeka.

Yakakura pane iyi ndeye Stone Age Venus zvidhori. Mamwe akakura semuchindwe uye anoita seakagadzirirwa kubatwa uye kutakurwa, nepo mamwe makuru uye akavezwa mumatombo; kusvika pari zvino, vanhu vanopfuura 200 vakawanikwa muEurope mose uye kumabvazuva, kusvika kuSiberia. Anonyanya kuzivikanwa pane aya ndiVenus weWillendorf, ane nyasha 11cm kureba limestone chimiro chinotaridza chipfuva chake chakakura, matako uye maumbirwo edumbu uye chikadzi chainyatsoitika.

Uri kudzokorora: Zviratidzo Zvembereko uye Kuzvara

Saina Hupenyu Hutsva

Kubatana kwemadenderedzwa maviri, uye yakaumbwa pakati pavo ...

Yambukai Mudenderedzwa

Muchinjikwa uri mudenderedzwa chimwe chezviratidzo zvekare zvemuchero ...

Fertile Niva chiratidzo

Sikweya yakakamurwa kuita mativi madiki mapfumbamwe, ...

Rhombus

Chiratidzo chakakosha chesimba revakadzi uye Humai ...

Chiratidzo chaBaba

Chiratidzo chakakosha chesimba revakadzi uye Humai ...

Mvura Inorarama

"Mvura mhenyu" ndechimwe chezviratidzo zvechikadzi ...

Sign Grain Yakura

Chiratidzo chechikadzi chekubereka, hudiki uye kutanga kwetsva ...