6 peak

Zviri Mukati:

6 peak

Kukosha kwemafoshoro masere

Шестерка пик означает незначительные измены в отношениях. Иногда это может быть предзнаменованием новых случаев мошенничества и развода, но это крайне редкое исключение. Чаще всего пиковая шестерка — это просто знак того, что пара не совсем честна друг с другом.

Вообще о шестёрках

Шестерка — это игральная карта, которая представляет шесть символов масти карт. Полная колода игральных карт состоит из четырех шестерок, по одной каждой масти (6 треф, 6 бубен, 6 червей и 6 пик).

Tsananguro iri pamusoro yezvinoreva mepu 6 yemepu yakajairika. Zvinofanira kurangarirwa kuti kune zvikoro zvakasiyana-siyana zve "kuverenga" makadhi - zvaanoreva zvinogona kusiyana zvikuru zvichienderana nemaonero ega uye zvido zvemunhu.

Ngatirangarirei! Makadhi ekufembera kana “kuverenga” anofanira kusvikwa nefungidziro. ????

Iva wekutanga kuyera