Chi Ro

Chi Ro - imwe yekare Christogram (kana mavara akati wandei akabatana sechiratidzo chaJesu Kristu muchimiro chechidimbu) anoshandiswa nemaKristu.

Chi rho chakasikwa nekusimudzira mabhii maviri ekutanga echiGiriki chi "Χ" uye Rho "Ρ", izwi rechiGiriki rinoreva Kristu.  KRISTU , zvichiita kuti monogram.

kunobva wikipedia.pl

Chiratidzo cheChi-Ro chakashandiswawo nevanyori vechihedheni vechiGiriki kuratidza nzvimbo dzakakosha zvikuru kana kuti dzinokosha muminda.

Chiratidzo cheChi-Ro chakashandiswa namambo weRoma Constantine I sevexillum, inozivikanwa se Labarum (mureza wemauto eRoma, waishandiswa chete kana mambo aive nemauto).

 

Iva wekutanga kuyera