» Symbolism » Zviratidzo Zvenyeredzi » Aquarius - Zodiac Chiratidzo

Aquarius - Zodiac Chiratidzo

Zviri Mukati:

Aquarius - Zodiac Sign

Chimiro che ecliptic

kubva 300 ° kusvika 330 °

Aquarius chiratidzo chegumi nerimwe chezodhiac... Zvinonzi zvakaitwa nevanhu vakazvarwa Zuva raive muchiratidzo ichi, ndiko kuti, pane ecliptic pakati pe300 ° ne330 ° ecliptic longitude. Hurefu uhu hunodonha kubva muna Ndira 19/20 kusvika Kukadzi 18/19 - mazuva chaiwo anoenderana negore rekuburitswa.

Iyo hieroglyph yeAquarius inoratidzwa mumhando yemafungu maviri akatwasuka, ayo akasarudzika akabatana nemvura - hunhu hukuru hwechiratidzo ichi, kunyangwe chiri chiratidzo chemhepo. Ichi chiratidzo chinobatanidzwawo nerima bhuruu, ruvara rwepepuru, bhuruu uye nhamba 11. Shoko rokuti "Aquarius" chaizvoizvo rinoreva "uyo anodurura mvura."

Aquarius - Mabviro uye tsananguro yezita rechiratidzo chezodhiac.

Ichi chiratidzo chezodhiac chakabatana neboka renyeredzi Aquarius. Izwi rokuti Aqua muzita rechiLatin reboka renyeredzi rinoreva "mvura". VaEgipita vakare vakazivisa nyeredzi dzakacheneruka dzaAquarius navamwari veNairi uye vaidavira kuti rakanga riri iri boka renyeredzi rakaratidzira mavambo egore negore emafashamo anopa upenyu.

Mungano dzechiGiriki, iyi dingindira rinooneka munhau yemafashamo makuru akatumirwa kuNyika naZeus.

Mutsika dzechiGiriki, Aquarius anomiririrwa sejaya rinodurura mvura kubva muchirongo. Kune akati wandei enyaya inotsanangura kwakabva munhu akabata chirongo. Mumwe wavo anoratidza Ganymede, murume akanaka kwazvo paPasi. Akanga ari mwanakomana waTrosi, mambo weTroy, zita rake rakatumidzwa guta racho. Zeus, afadzwa naGanymede, aida kuti ave pedyo. Akatendeuka kuva gondo, akapamba jaya ndokuenda naye kuOlympus, kwaakashumira vamwari, achivapa mvura yakasanganiswa nekita uye ambrosia. Ndicho chikonzero boka renyeredzi Gondo riri mudenga pedyo neAquarius.

Zvimwe pamusoro wenyaya:  Uranus

Aquarius harisi zita, asi zita rechiito chengano kana hunhu. Anonyanya kuzivikanwa shamwari dzeAquarius mungano ndiGanymede naAristeus.

Hunhu hwechiratidzo mukuongorora nyeredzi

Vatongi vechiratidzo cheAquarius ndiSaturn uye Uranus. Muchiratidzo ichi, zuva riri muhutapwa apo Mercury iri kubuda.

Iva wekutanga kuyera