» Symbolism » Zviratidzo Zvenyeredzi » Virgo chiratidzo chezodhiac

Virgo chiratidzo chezodhiac

Zviri Mukati:

Virgo chiratidzo chezodhiac

Chimiro che ecliptic

kubva 150 ° kusvika 180 °

Pana k chiratidzo chechitanhatu che zodiac... Zvinonzi zvakaitwa nevanhu vakazvarwa Zuva raive muchiratidzo ichi, ndiko kuti, pane ecliptic pakati pe150 ° ne180 ° ecliptic longitude. Hurefu uhu hunodonha kubva Nyamavhuvhu 24 kusvika Gunyana 22.

Virgo - Mavambo uye tsananguro yezita rechiratidzo chezodhiac

Dzinenge dzose tsika dzekare dzaibatanidza nyeredzi dzeboka renyeredzi nemhandara kana mwarikadzi. VaBhabhironi vekare vakaona nzeve neshizha romuchindwe mudenga. Nyeredzi inopenya zvikuru ichiri kunzi Clos. Boka renyeredzi raibatanidzwawo neradhini repasi, rakatsemurwa negejo, saka vaBhabhironi vaibatanidza kuorera kwenyika dzavo nechikamu ichi chedenga. VaRoma vakasarudzawo kubatana nezvekurima uye vakatumidza boka renyeredzi iri Ceres mukukudza mwarikadzi wegoho [1]. Maererano nevaGiriki vekare nevaRoma, vakaona chimiro chemukadzi muchidimbu ichi chedenga. Mune dzimwe ngano, akanga ari Dhemeter, mwanasikana waChronos naRei, mwarikadzi wembereko, akabata nzeve yegorosi, iyo nyeredzi inopenya zvikuru muboka renyeredzi - Spica. Mune zvimwe zviitiko, Astrea inoyera kururamisira pamusoro peRibra iri pedyo. Imwe ngano yakamubatanidza naErigona. Erigona aiva mwanasikana waIkarios, akazvisungirira pashure pokunge aziva kuti vafudzi vakanga vakadhakwa vakanga vauraya baba vake. Yakaiswa mudenga naDionysus, uyo akaudza Ikarios chakavanzika chekugadzira waini [3]. Inoratidzwawo nemwarikadzi wechiGiriki wekururamisira Dike, mwanasikana waZeus naThemis, uyo akasiya Pasi uye akabhururuka kumusoro kudenga apo maitiro evanhu akawedzera kuipa, asiwo vamwarikadzi vanoita mabasa akafanana mune dzimwe tsika (muMesopotamia - Astarte. , muEgypt - Isis , Greece - Athena Imwe nhema inotaura nezvePersephone, mambokadzi asingasviki wepasi, akapambwa naPluto, asi muMiddle Ages Virgo yakaonekwa neMhandara Maria.

Zvimwe pamusoro wenyaya:  Aquarius - Zodiac Chiratidzo

Kunobva: wikipedia.pl

Iva wekutanga kuyera