» Symbolism » Advent zviratidzo - zvinorevei?

Advent zviratidzo - zvinorevei?

Zviri Mukati:

Kisimusi yakabatana netsika dzakawanda, dzechitendero uye dzepanyika, kuburikidza nadzo tinogona kuona mashiripiti eKisimusi mazuva mazhinji isati yasvika. Tsika dzakadzika midzi mutsika dzedu dzakaremerwa nezviratidzo zvakawanda nemanongedzero eBhaibheri. Isu tinopa iyo inonyanya kufarirwa zviratidzo zveAdvent uye tinotsanangura zvazvinoreva.

Nhoroondo uye mavambo ekuuya

Advent ndiyo nguva yekumirira kuuya kwechipiri kwaJesu Kristu, pamwe nekupembererwa kwekuzvarwa kwake kwekutanga, mukuremekedza iyo Kisimusi inopembererwa nhasi. Advent ndikowo kutanga kwegore redzidziso. Rudzi rweAdvent imagenta. Kubva pakutanga kweAdvent kusvika 16 Zvita, Jesu anotarisirwa kudzoka zvakare, uye kubva 16 Zvita kusvika 24 Zvita ichave nguva yekukurumidza kugadzirira Kisimusi.

Advent yagara iripo chero paine tsika yekupemberera Kisimusi. Sinodhi ye380 yakakurudzira kuti vatendi vanamate zuva nezuva zvekutendeuka kubva musi wa17 Zvita kusvika 6 Ndira. Advent asceticism yaive yakakurumbira muSpanish neGalician liturgy. Roma yakaunza Advent chete muzana ramakore rechitanhatu se tarisiro inofadza yekuuya kwaJesu... Pope Gregory Mukuru akaraira Advent yevhiki ina yakabatana, uye gadziriro yechitendero yanhasi yakagadzirwa nekubatanidza tsika dzechiGalician nedzechiRoma. Pakati pezvinhu zveascetic, pepuru chete yakasara.

Zvakakosha kuyeuka kuti kwete chete Chechi yeKaturike inopemberera Advent, asi Evangelical Church inoomerera kune iyi tsika. Zviratidzo zveAdvent munharaunda mbiri idzi zvakafanana uye zvazvinoreva zvakapindirana.

Krisimasi wreath

Advent zviratidzo - zvinorevei?Iyo wreath yeanokudzwa conifers mavanoonekwa makenduru mana - chiratidzo chekubatana kwemhuriari kugadzirira Kisimusi. PaSvondo yekutanga yeAdvent, panguva yemunamato wakafanana, kenduru imwe inotungidzwa, uye itsva inowedzerwa kune imwe neimwe inotevera. Zvose zvina zvinovhenekera pakupera kweAdvent. Kumba, makenduru anobatidzwawo pakudya pamwe chete kana kuti kungoitira musangano wakabatana. Mishonga yeKisimusi zvakare chikamu chemitambo yeAdvent mumakereke. Makenduru anogona kunge ari mumavara eAdvent, kureva, I, II uye IV yepepuru uye III pink. Green (ona: yakasvibirira) ye wreath hupenyu, chimiro chedenderedzwa isingaperi yaMwari, asina mavambo nemagumo, uye chiedza chemakenduru tariro.

Zvimwe pamusoro wenyaya:  Zviratidzo zvekurota

Imwe neimwe yemakenduru mana ine kukosha kwakasiyana, iyo inonamatirwa neavo vakamirira mazororo:

  • Kenduru ikenduru rerunyararo (ona Zviratidzo zveRugare), rinomiririra kukanganwirwa kwaMwari pachivi chakaitwa naAdamu naEvha.
  • Kenduru yechipiri chiratidzo chekutenda - kutenda kweVasanangurwa muchipo cheNyika Yakapikirwa.
  • Kenduru yechishanu rudo. Inoratidza sungano yaMambo Dhavhidhi naMwari.
  • Kenduru yechina ndiyo tariro. Inofananidzira dzidziso yevaporofita nezvekuuya kwaMesiasi munyika.

Kuonekwa karenda

Advent zviratidzo - zvinorevei?

Muenzaniso wekarenda yeKisimusi

Advent karenda inzira yemhuri yekuverenga nguva kubva pakutanga kweAdvent (kazhinji nhasi kubva musi waDecember 1) kusvika paKisimusi. Inofananidzira kariro inofadza yokuuya kwaMesiya munyika. uye inokubvumira kuti uigadzirire zvakanaka. Iyi tsika yakakweretwa kubva kumaLutheran ezana ramakore rechiXNUMX. Karenda yeAdvent inogona kuzadzwa nemifananidzo ine chekuita neAdvent, ndima dzeBhaibheri, kushongedzwa kweKisimusi, kana masiwiti.

Adventure Lanterns

Mwenje pachirongwa cheskweya chine mahwindo ebhaibheri akasvibiswa-girazi anonyanya kubatanidzwa nevatori vechikamu mumutambo. Muchikamu chekutanga cheMisa, anovhenekera mukati mekereke ine rima, nenzira yekufananidzira kuratidza Jesu nzira inoenda kumwoyo yevatendi... Nekudaro, iro mwenje werotary inoreva mufananidzo kubva kuEvhangeri yaSt. Mateu, inotaura nezvemhandara dzakangwara dzakamirira Muroori kuti avhenekere mumugwagwa nemarambi ake.

Roratnia kenduru

Roratka ikenduru yekuwedzera iyo inovhenekera panguva yeAdvent. Inofananidzira Amai vaMwari.... Ichena kana yero, yakasungwa nerubhoni chena kana yebhuruu, zvichireva Immaculate Conception yaMaria. Anotaura nezvechiedza icho Jesu ari uye icho Maria anounza munyika.

Kenduru zvakare Mucherechedzo wechiKristu... Wakisi zvinoreva muviri, mwenje zvinoreva mweya nemurazvo weMweya Mutsvene izvo mutendi anotakura mukati make.

Kudzungaira chifananidzo chemhandara

Tsika iripo mumatunhu mazhinji, kunyangwe yakauya kwatiri kubva kuGermany. Zvinosanganisira kuenda kumba nemufananidzo waMariya kwezuva rimwe chete. Kazhinji inopiwa kumwana akatorwa nemupristi panguva ye rorat. Iyi ndiyo nzira yekupa vana mubayiro wekutora chikamu mumabasa uye kushingaira kugoverana mabasa avo akanaka nenyika (mwana anotorwa pahwaro hwekadhi rakanaka rakaiswa mudengu muchechi).

Zvimwe pamusoro wenyaya:  Star Symbols

Yaunza chifananidzo chacho kumba, mhuri yose inofanira kuzvipira kukunamata kwepamusha, kuimba nziyo dzechitendero, uye kuisa rozari.

Iva wekutanga kuyera