جرمني

جرمني

نیمیس د فرعونانو د مصر رسمی سرپوښ دی. هغه د پاچا توت د سرکوفګس مشهور انځورونو لپاره خورا مشهور دی. نیمیس یو پوښل شوی کتان دی چې له تندې څخه ښکته او اوږو ته پورته کیږي. نیمیس لاهم د کیمیټ او مختلف جادو امرونو تمرین کولو سره په پراخه کچه کارول کیږي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ