رودویک

rodovik_b

رودویک د لوی خدایانو د فضل یو نړیوال سمبول دی. دا په ندرت سره د تعویذ په توګه کارول کیده ، مګر دا د جامو او لوښو په توکو کې هر اړخیزه ده. همدارنګه Rodovik د نظامي توکو (وسلې او زغره) لپاره نه کارول کیږي، په شمول د پوځي کمیسونو لپاره. Rodovik د هغه د خپلوانو د ګټې لپاره جوړ دی، دا دی، لکه څنګه چې دوی اوس وايي، د هغه کورنۍ. دا د کورنۍ کور دی، دا یو ښه کار دی، دا زموږ د پلرونو د ژوند حکمت دی.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ