راسیچ

rasich_b

راسچ یو عالي سمبول دی، د ځان فکر، آرامۍ او همغږۍ هڅوي. شاید، ځینې کاهنانو مراقبت تمرینونه د دې سمبول پر بنسټ والړ دي، په هرصورت، دا یوازې یوه انګیرنه ده چې روښانه توجیه نلري. لکه څنګه چې د ناڅرګندو تفسیرونو لپاره، راشیچ په حقیقت کې د یوې ځانګړې قضیې په توګه یا د تور لمر د سیمانټیک سمبول په توګه ګڼل کیدی شي. لږ تر لږه د څلورو قبیلو د ټولو استازو د یووالي او نه متزلزل قوت د مفکورې له مخې.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ