ورډ

ورډ

په نورډکس کې، د تیر، اوسني او راتلونکي پوهه نږدې سره تړلې ده. دا د شیانو په دې جوړښت کې دی چې سمبول دی ورډ د دې باور په ټینګ ساتلو سره دا ټول عملي کوي. له همدې امله موږ کولی شو ووایو چې د علت او تاثیر قانون خورا ریښتینی دی او دا یوازې خیالي ندي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ