» سمبولیزم » د کلتیک سمبولونه » Valknut د سقوط غوټۍ، یا د غوره شویو غوټۍ دی.

Valknut د سقوط غوټۍ، یا د غوره شویو غوټۍ دی.

Valknut د سقوط غوټۍ، یا د غوره شویو غوټۍ دی.

یو پخوانی سکینډینیویان جادو سمبول چې د دریو مساوي مثلثونو د مینځلو په څیر ښکاري. Valknut د اوډین او اړونده جادو سمبول دی، او همدارنګه د نړۍ تر منځ لیږد؛ ډیری وختونه د جنازې په رنسټونونو کې د اوډین عکسونو یا د سقوط شوي جنګیالیو عکسونو څنګ ته موندل کیږي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ