» سمبولیزم » د کلتیک سمبولونه » د وائکینګ محافظت غوټۍ

د وائکینګ محافظت غوټۍ

د وائکینګ محافظت غوټۍ

ډیری وختونه د جنګیالیو په ډالونو کې ښودل شوي. دا د ښي لاس جامد سواستیکا پر بنسټ والړ دی.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ