کلتیک کراس

کلتیک کراس

بل کلتیک کراس، د درې ګوتو پر بنسټ سټایل شوی، درېیکټرا.
دا د کلتیک عیسویت ځانګړتیا نښه ده، که څه هم دا ډیر پخوانی کافر ریښې لري. په یووالي کې لمر، هوا، ځمکه او اوبه سمبول. سایکلیکل او تړل شوی طبیعت په ګوته کوي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ