سیرنون

سیرنون

سیرنون - دا یو پراسرار سینګ شوی دیوتا دی چې سیلټانو په اروپا کې د اوسپنې دورې څخه د لومړۍ پیړۍ تر پایه پورې عبادت کاوه. د Cernunnosa په اړه ډیر لږ پیژندل شوي، پرته له دې چې نوم او عکسونه، چې په ټوله اروپا کې د ډیری ډبرو نقاشیو او نورو مذهبي آثارو کې ښکاري. هغه د یو کرکټر په توګه ښودل شوی  د هرن ښکرونه، ډیری وختونه د مراقبت په حالت کې ناست وي او نږدې تل د وحشي ځناورو عکسونو سره ښودل کیږي.

wikipedia.pl/wikipedia.en

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ