» سمبولیزم » اصلي امریکایی سمبولونه » د حلقې سمبولونه (څلور عناصر، اوبه، ځمکه، هوا، لمر)

د حلقې سمبولونه (څلور عناصر، اوبه، ځمکه، هوا، لمر)

د حلقې سمبولونه (څلور عناصر، اوبه، ځمکه، هوا، لمر)

د حلقې سمبولونه د موسمونو دوره استازیتوب کوي. دا د ژوند څخه تر مرګ پورې د بیا زیږون دورې استازیتوب کوي. او هغه د څلورو عناصرو استازیتوب کوي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ