شمشتی

شمشتی

کچی کولی شي تر 150 کلونو پورې ژوند وکړي، له همدې امله دوی د ښه روغتیا او اوږد عمر نښه کوي. د کچالو خولۍ د سختۍ او محافظت استازیتوب کوي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ