اسمان ته

اسمان ته

اسمان ته دا مصری دی د سرو زرو سمبول... دا نښه د سرو زرو غوږوالۍ انځوروي، په اړخونو او مینځ کې د پروټروشن سره پای ته رسیږي (دوی په اړخونو کې لوی دي).

د مصري افسانو له مخې، سره زر د آسماني اصل یو نه ویجاړیدونکی فلز و. د لمر خدای را اکثرا د مصریانو لخوا د سرو زرو غر په توګه پیژندل کیده. د مصر په لرغوني سلطنت کې، واکمن فرعون اکثرا په سمبولیک ډول د "طلایی غر" په نوم یادیږي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ