کارتوس

کارتوس

کارټوچ د لرغوني مصري هیروګلیفیک نوم پلیټ کارټوچ د لمر کارټوچ سره څرګند تړاو او سمبولیزم لري چې د بد روحونو څخه د ساتنې سمبول دی ، او پدې ژوند او وروسته ژوند کې ، لوښه ، کوم چې د دایرې شکل درلود ، په اصل کې د افقی بار سره د بیضا شکل هم و ، ځینې وختونه دا د کارټوچ په توګه کارول کیده. د دې ډول کارولو موخه د الهي محافظت نمایندګي کول وه او همدارنګه یو کارټوچ چې په ظاهري بڼه کې د اوروبوروس مار سره نږدې تړاو لري خپل لکۍ یې وهلې.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ