» سمبولیزم » د چین سمبولونه » د کانجي کرکټرونه - د وژلو جواز

د کانجي کرکټرونه - د وژلو جواز

د کانجي معنی، د چینایي حروفونو وړیا ژباړه د وژلو جواز، د انګلیسي لیکنس څخه د وژلو لپاره ژباړه

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ