» سمبولیزم » د چین سمبولونه » د چین نښه - سوله

د چین نښه - سوله

نړۍ - سوله، چینایي نښه. نمونه نړیوال... د نارینه او ښځینه لپاره. د بدن د هرې برخې لپاره مناسب.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ