» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجي - ستا حافظه پاتې ده

کانجي - ستا حافظه پاتې ده

ستاسو یادونه، له انګلیسي ژباړل شوي. ستاسو یادونه په څو هیروګلیفونو کې څرګند شوي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ