» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجی - وروستی قضاوت

کانجی - وروستی قضاوت

نښې کانجي د بیان سمبولیزم انځورول وروستی قضاوت وروستی دی قضاوت... که څه هم د دې ټاټو ډیزاین معنی یا تاریخ هرچا پورې اړه لري چې د ځان لپاره ومومي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ