کانجی - چټک

کانجي روژه - پدې معنی چې لږ هوښیار، ګړندی، پیاوړی. د سخت سړي لپاره تور ټاټو.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ