» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجي - خپل ځان سره مینه وکړئ

کانجي - خپل ځان سره مینه وکړئ

لیکنه کانجي په سټایل کې د شعار عکس - له ځان سره مینه وکړئ (له انګلیسي لیو سیلف څخه).

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ