» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجي: بحران یو فرصت دی

کانجي: بحران یو فرصت دی

یو بحران в چانسدا هغه څه دي چې د سمبولونو دا ترکیب معنی لري کانجي (اصلي انګلیسي ژباړه: بحران یو فرصت دی)

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ