» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجي: ښه هلکان تل بریالي کیږي.

کانجي: ښه هلکان تل بریالي کیږي.

ښه هلکان تل بریالي کیږي، پدې معنی چې ښه هلکان تل بریالي کیږي. نښې کانجي د دوی سمبولیزم له امله، دوی په مثالي توګه د ګرافیک سمبول کې تړل شوي یو ځانګړي معنی د ګرافیک نمایش په توګه مناسب دي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ