» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجی د دوامدار لپاره

کانجی د دوامدار لپاره

د کانجي کرکټرونه - هیڅکله نه پرېږده (هیڅکله مه تسلیمیږه). د ضد، دوامدار، ځان باور لپاره ټاټو.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ