» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجي الفبا - فرښته

کانجي الفبا - فرښته

د کانجي معنی، د فرښتې لپاره چینايي حروف په وړیا توګه له انګلیسي څخه ژباړل شوي. فرښته.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ