دوه ستنې

دوه ستنې

په هر میسونیک لاج کې، دوه کالمونه استازیتوب کوي د بوعز او یخین کالمونه څوک چې په بیت المقدس کې د سلیمان د کور مخې ته ولاړ و. د یاچین کالم د لوی ساتونکي په وړاندې ولاړ دی او "د څښتن نښه کوي،" پداسې حال کې چې د ځوان ساتونکي کالم، بوز، د ځواک لپاره ولاړ دی. 

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ