زهره

 

زهره

سمبول استازیتوب کوي د وینس پورټ ایبل عکس (د مینې رومي دیوی).

 

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ