د هوا سمبول

د هوا سمبول

کیمیا د هوا سمبول... یو له څلورو کیمیاوي عناصرو (عناصرو) څخه - هوا د تنفس، ژوند او ارتباط سره تړاو لري.

په پخوانیو یوناني طب کې، هوا د وینې سره تړاو درلود.

د جادو او کبل په رسم کې، دا عنصر د آرشیل رافیل لخوا رهبري کیږي.

په ستورپوهنه کې، د هوا سره تړلې نښې Aquarius، Gemini او Libra دي.

په هوا کې یوه ابتدايي وسله خنجر یا اتام دی.

د عناصرو سمبول د هیکساګرام یا د سلیمان مهر څخه اخیستل شوي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ