» سمبولیزم » د کیمیا سمبولونه » د پلاټینیم کیمیا سمبول

د پلاټینیم کیمیا سمبول

د کیمیا سمبول платины сочетает в себе символ полумесяца с круглым символом солнца. Это потому, что алхимики считали, что платина представляет собой смесь серебра (луны) и золота (солнца).

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ