» سمبولیزم » د کیمیا سمبولونه » د ټین کیمیا سمبول

د ټین کیمیا سمبول

د کیمیا سمبول ټین د نورو په پرتله ډیر جنجالي، شاید ځکه چې ټین د سپینو زرو یو عام فلز دی. سمبول د څلور شمیرې او ځینې وختونه د اوو په څیر ښکاري، یا د "Z" لیک د افقی کرښې په واسطه تیر شوی.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ