» سمبولیزم » افریقی سمبولونه » د کوبا پاچا کپ (کانګو)

د کوبا پاچا کپ (کانګو)

د کوبا پاچا کپ (کانګو)

د لرګیو شیشې کیوبا (کانګو) 

پسه د کیوب لخوا د ځواک سمبول ګڼل کیده. له همدې امله، یوازې پاچاهان یا لوی مشران د داسې شیش څخه د څښلو حق درلود. په شیشه کې د هغې د مالک یو انځور نقشه شوی، چې روح یې په کڅوړه کې ژوند کوي. ټاټو، چې د ابرو او د دوه جنس مخلوق په ګالونو کې لیدل کیږي، د وسلو کورنۍ کوټ انځوروي. کیوبا باور درلود چې په دې ډول شی کې د حاکم روح د پسه له روح سره یوځای کیږي. شیشه د شاهي واک سمبول او د جادو ځواک سرچینه ده.

سرچینه: "د افریقا سمبولونه" Heike Ovuzu

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ